Het vierde leerjaar

Welkom in het vierde leerjaar

Onze juffen heten Lynn en Lieve.

Bij hen leren we rekenen

(in het vierde leerjaar leren we werken met kommagetallen!),

we luisteren naar verhalen over Jezus,

we leren hoe we werkwoorden moeten schrijven en nog zoveel meer.

Gelukkig mogen onze hersenen af en toe uitrusten en doen we leuke bewegingstussendoortjes.

In de namiddag wordt ons verstand ook geprikkeld:

WO, muziek, drama, luisteren en spreken staan elke week op ons programma.

Juf Anne is onze zorgjuf.

Meester Wim zorgt er voor dat we in de turnlessen ook een leuke, sportieve tijd beleven.

4A: Lynn Beuls

juflynn@dedommelbrug.be

4B: Lieve Broekx

juflieve@dedommelbrug.be


Klasberichten van uw zoon/dochter kan u volgen via Gimme.