Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)


Het CLB, een centrum voor leerlingbegeleiding informeert en begeleidt leerlingen, ouders en scholen. Een team van artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen staat in voor de begeleiding, elk vanuit zijn discipline.


Onze school wordt begeleid door:


Vrij CLB Noord-Oost Limburg

De Houborn 45 1-2, 3960 Bree

Tel: 089 46 97 30

E-mail: bree@vclblimburg.be


CLB-TEAM van De Dommelbrug

Marika Flipkens

Maatschappelijk werkster

marika.flipkens@vclblimburg.be


Noëlla Miguet

Schoolarts

noella.miguet@vclblimburg.be

Klik op deze knop voor meer informatie over het CLB.