Het zesde leerjaar

Welkom in het zesde leerjaar.

Dit jaar zijn jullie de grootsten op onze school: een leuk jaar …!

Een jaar van veel uitstappen, nieuwe keuzes, maar ook een jaar van verantwoordelijkheid.

Jullie maken aan het einde van dit schooljaar de overstap naar het middelbaar onderwijs. Jullie zullen je eigen studierichting kunnen kiezen met hulp van je mama en papa, maar ook de juffen en het CLB zullen jullie begeleiden in deze belangrijke beslissing. We bezoeken enkele middelbare scholen in onze buurt

om je bij deze keuzebepaling te ondersteunen.

Op school worden jullie voorbereid naar deze grote verandering:

jullie krijgen regelmatig lesoverhoringen, grote leerstofdelen zullen getoetst worden, jullie moeten je taken en lessen leren plannen … .

Op het einde van het schooljaar nemen jullie deel aan de 'alomgekende' interdiosecane proeven.

Wij proberen jullie de vaardigheden van de nieuwe multimediacultuur mee te geven: spreekbeurten worden ondersteund met powerpointpresentaties,

in de klas hebben we een digitaal bord en de lessen worden ondersteund via chromebooks.

In samenwerking met de politie en de stad Peer werken we mee met het megaproject: een preventieproject dat ons leert neen zeggen tegen drugs en computerverslaving. 

De lessen seksuele opvoeding staan dit jaar ook op het programma.

Dit jaar gaan we op zeeklassen: vier dagen verblijven we in Duinse Polders in Blankenberge. Ook maken we dan uitstappen naar de culturele steden: Ieper, Diksmuide, Brugge en Gent. Een heerlijke belevenis die nog jaren zal blijven nazinderen als afsluiter van jullie lagere school. 
6de leerjaar

Hilde Nelis - Elke Kwanten - Brenthe Janssen

jufhilde.n@dedommelbrug.be

jufelke@dedommelbrug.be

jufbrenthe@dedommelbrug.be    


Klasberichten van uw zoon/dochter kan u volgen via Gimme.