De Vlindertuin - 2de en 3de kleuterklas

Hilde Broekx - Stani Plessers - Lien Vliegen - Nina Pernet

jufhildebroekx@dedommelbrug.be

jufstani@dedommelbrug.be

juflien@dedommelbrug.be

jufnina@dedommelbrug.be 

De Vlindertuin 

Als fladderende vlinders (4 jarigen) en kleurrijke bloemen (5 jarigen)

kan je de oudste kleuters van Wauberg De Vlindertuin noemen.


De juffen doen er aan team-teaching

en begeleiden de oudste kleuters in hun verdere ontwikkeling.


Om het welbevinden en de betrokkenheid van de kleuters te verhogen

hebben we uitgebreide en grote hoeken voor ogen.


Om de beleving van de kleuters te versterken

wordt er ingezet op gedifferentieerd werken.


Onze school is landelijk gelegen

wat uitnodigt om regelmatig buiten de schoolpoort te treden.


Handelen en beleven staat voorop.

En het leren van en met elkaar haalt zeker de top.


Ieder kind bezit zoveel talent

en je mag je zeker tonen zoals je bent!


Juf Nina

Juf Lien

Juf Stani

Juf Hilde (afwezig)

Juf Kelly (afwezig)