Maximumcapaciteit

De maximumcapaciteit voor onze school is als volgt vastgelegd:

  • kleuteronderwijs Wauberg: 90 kleuters

  • kleuteronderwijs Linde: 90 kleuters

  • lager onderwijs Wauberg: 120 leerlingen

  • lager onderwijs Linde: 150 leerlingen

De nog beschikbare capaciteit kan altijd opgevraagd worden via Tel: 011/79 13 78