5A: Paulien Kesters - Liandra Linsen

jufpaulien@dedommelbrug.be

jufliandra@dedommelbrug.be

Het vijfde leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar

We zorgen samen voor een leuke sfeer in de klas.

Dit kan als iedereen zich aan de klasafspraken houdt.

De eerste vereiste is dat iedereen met plezier naar school komt

(of zeker niet met tegenzin).

Met het vijfde en het zesde leerjaar maken we de sprong

naar het secundair onderwijs.

We leren taken en lessen plannen.

In de lessen rekenen worden heel wat nieuwigheden aangeleerd

(procenten, tabel metend rekenen, oppervlakte- en landmaten, …)

Bij de verdere studie wordt begrijpend lezen zeer belangrijk.

Daarop wordt veel geoefend, net zoals op het gericht luisteren.

Er komen ook andere leesvormen bij:

informatief lezen, studerend lezen, forumlezen,…

Nieuw is de tweede taal “Frans”. Je gaat merken dat we op één schooljaar

heel wat Franse woordjes gaan leren, maar de nadruk ligt op het Frans spreken.

Hiervoor zal je wel heel regelmatig moeten studeren thuis.

Twee keer per jaar gaan we naar het theater.

Er is een sportdag, veldloop, “Meester op de fiets”

en nog vele andere leerrijke, en leuke activiteiten.

We hebben in onze klas ook een digitaal schoolbord en ook onze chromebooks

worden bijna dagelijks in de klas gebruikt.

Dit brengt zeker een meerwaarde tijdens de lessen.

Om de twee jaar gaan we met de derde graad vier dagen op “zeeklassen”,

een leerrijke en plezante ervaring voor alle kinderen.Klasberichten van uw zoon/dochter kan u volgen via Gimme.