5de leerjaar:

Ankie Sutens

jufankie@dedommelbrug.be  

Het vijfde leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar

Met het vijfde en het zesde leerjaar maken we de sprong naar het secundair onderwijs. We gaan je helpen om lessen en taken te leren plannen. 


In de lessen rekenen worden heel wat nieuwigheden aangeleerd ( procenten, tabellen, oppervlakte- en landmaten). Dit gaan we samen ontdekken en inoefenen.


In het vak taal breiden we onze kennis van spelling en taalbeschouwing uit. We gaan samen op een creatieve en functionele manier aan de slag met schrijven. Naast leesmotivatie en leesplezier blijft begrijpend lezen een belangrijke pijler waar we zeker ook op inzetten.


We gaan dit jaar kennis maken met een nieuwe taal:‘Frans’. Gedurende het jaar zullen we .heel wat Franse woorden toevoegen aan onze woordenschat. Dit zal makkelijker gaan als je hier thuis ook op oefent.


In onze werking zijn de Chromebooks niet meer weg te denken. Dit jaar leren we nieuwe vaardigheden om jullie nog meer klaar te stomen voor de digitale wereld.


Naast leerrijke activiteiten staan er ook veel sportieve, culturele en andere leuke activiteiten op het programma (veldloop, auteurslezing, theaterbezoek, zeeklassen ...).


Een schooljaar om naar uit te kijken dus.


Klasberichten van uw zoon/dochter kan u volgen via Gimme.