Het zorgbeleid

Het zorgbeleid is een opdracht voor een heel schoolteam. Het is een gedeelde zorg. Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel veel geduld en begrip, coördinatie en teamoverleg, collegiale ondersteuning en kansen om deskundiger te worden.

Onder zorg op onze school verstaan we alle initiatieven die het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van alle schoolbetrokkenen helpen verhogen. Op de eerste plaats komt zorg voor onze leerlingen, maar ook de zorg voor ouders en zorg voor alle schoolmedewerkers. “Zorg” zal er altijd zijn. We zorgen voor onszelf, voor anderen en voor de omgeving. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de anderen en investeren we veel tijd en energie. Onze “zorg” bevordert de persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen.

Het zorgbeleid van een school is niet eenvoudig op papier te zetten. Zorg gaat immers altijd om concrete mensen in concrete situaties. Toch vinden wij het nodig om onze visie zorgbeleid op papier te zetten. De visie moet zodanig in de schoolcultuur verweven zitten en door alle betrokkenen aanvaard worden zodat “zorg” in feite vanzelfsprekend wordt en niet iets is dat als verplichting aanvoelt.

Zorgbeleid De Dommelbrug