De schooluren

De schooluren


maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

8u35: begin van de schooldag

8u35 - 10u15: 1ste en 2de lesuur

10u15 - 10u30: speeltijd

10u30 - 12u10: 3de en 4de lesuur

12u10 - 13u25: middagpauze

13u25 - 14u15: 5de lesuur

14u15 - 14u30: speeltijd

14u30 - 15u20: 6de lesuur

15u20: einde van de schooldag

Woensdag

8u35: begin van de schooldag

8u35 - 10u15: 1ste en 2de lesuur

10u15 - 10u30: speeltijd

10u30 - 12u10: 3de en 4de lesuur

12u10: einde van de schooldag

Belangrijk

’s Morgens is er toezicht vanaf 8.20 uur, ’s middags vanaf 13.10 uur. Stuur uw kind dus niet voor 8.20 uur of 13.10 uur naar school.

De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

Wij verzoeken alle ouders ervoor te zorgen dat hun kind steeds op tijd in de school is.

Wie te laat binnenkomt, verstoort het klasgebeuren. Het eerste moment is trouwens een moment dat ook de kinderen niet graag missen.

Alle kinderen nemen afscheid aan de schoolpoort.

’s Avonds is er toezicht aan de schoolpoort tot 15.35 uur.

Op woensdag is er toezicht tot 12.25 uur.