Het vierde leerjaar

Welkom in het vierde leerjaar

De juf van het vierde leerjaar heet juf Lynn

In het vierde leerjaar leren we werken met kommagetallen!

Verder wordt onze kennis over de breuken uitgebreid.

We leren hoe we werkwoorden moeten schrijven en hoe we zinnen kunnen indelen.

Met onze Typ10-lessen leren we blindelings typen en worden we echte toetsenbordkampioenen!

Gelukkig mogen onze hersenen af en toe uitrusten en doen we leuke bewegingstussendoortjes.

In de namiddag wordt ons verstand ook geprikkeld:

WO, muziek, drama, luisteren en spreken staan elke week op ons programma.

Juf Anne is onze zorgjuf.

Meester Wim zorgt er voor dat we in de turnlessen ook een leuke, sportieve tijd beleven.Klasberichten van uw zoon/dochter kan u volgen via Gimme.