Het vierde leerjaar

Welkom in het vierde leerjaar!

De juffen van het vierde leerjaar heten juf Lynn en juf Leen. 

De leerlingen hebben een vaste klasjuf, maar hebben ook wel eens les van de andere juf. Voor wiskunde en spelling gaan de twee groepen gemengd worden en gaan de juffen team-teachen. Ook voor Typ10 en herhalingslessen gaan de juffen samenwerken. 

In het vierde leerjaar leren we werken met kommagetallen!

Verder wordt onze kennis over de breuken uitgebreid.

We leren hoe we werkwoorden moeten schrijven en hoe we zinnen kunnen indelen.

Met onze Typ10-lessen leren we blindelings typen en worden we echte toetsenbordkampioenen!

Gelukkig mogen onze hersenen af en toe uitrusten en doen we leuke (bewegings)tussendoortjes.

Naast wiskunde en taal ontdekken we ook de wereld bij WO en verkennen we verschillende kunstvormen bij MUZO: drama, muziek, beeld en beweging staan allemaal op het programma. 

We beginnen ons ook klaar te stomen voor de derde graad en gaan samen met de juffen "leren leren". 

Juf Anne is onze zorgjuf.

Meester Wim zorgt ervoor dat we in de turnlessen ook een leuke, sportieve tijd beleven.

4de leerjaar: 

Lynn Beuls en Leen Renckens

juflynn@dedommelbrug.be

jufleen@dedommelbrug.be Klasberichten van uw zoon/dochter kan u volgen via Gimme.