De schoolvisie

Onze school heeft een eigen opvoedingsproject dat steunt op de volgende zeven pijlers:

Kinderen worden sociaal vaardiger

Er is aandacht voor vernieuwingen

Kinderen gaan op zoek naar hun talenten

Het dorpsgevoel is belangrijk

Er wordt gestreefd naar de beste zorg voor ieder kind

Samenwerking wordt gestimuleerd

Christelijke waarden tellen mee op school

Definitieve_versie_van_onze_visie__1_.pdf