Attest medicatie

Klik op deze knop voor het medicijnattest.


Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van het kind zelf, maar ook in het belang van andere leerlingen en leraren, een zieke kind niet op school thuis hoort.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag medicatie moet nemen. Belangrijk om te weten: leraren zijn geen artsen! Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar.


Daarom vragen we u een aantal regels te volgen:

- De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders en de arts.

Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.

- Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af aan de leerkracht op school. Dus niet via de boekentas of het kind.

Bedankt voor uw medewerking.